دوره های مکالمه

 • ترمیک گروهی
 • گروهی فشرده
 • دوره خصوصی
 • دوره ی مکالمه زبان انگلیسی ترمیک گروهی:
  این دوره مناسب افرادیست که قصد دارند سطح زبان عمومی خود را ارتقاء دهند. در این دوره کلاس ها از سطح مبتدی تا پیشرفته برگزار می گردد. زبان آموزان پس از انجام تست تعیین سطح که به صورت یک آزمون شفاهی است، از سطح مناسب خود کلاس ها را شروع می کنند.

  متد MLI:
  در این دوره روی تمام مهارت ها کار می شود اما کلاس ها مکالمه محور است. هدف اینست که در نهایت روان و درست صحبت کنید. نسخه ی جدید سری آموزشی American English File به همراه چند کتاب مکمل کار می شود و در هر جلسه فیلم، موزیک و بحث آزاد مناسب سطح شما در کنار محتوای اصلی تمرین می شود.

  مدت زمان دوره:
  طول هفته معمولی: هر ترم 6 هفته است که به صورت 2 جلسه در هفته و هر جلسه 2 ساعت برگزار میشود.
  آخر هفته یک روز: هر ترم 6 هفته است که جمعه ها 4 ساعت از ساعت 9 الی 13 برگزار می شود.
  فشرده: هر ترم 4 هفته است که به صورت 3 جلسه و هر جلسه 4 ساعت برگزار می گردد.

  طول دوره از مبتدی تا پیشرفته:
  دوره ی زبان انگلیسی عمومی از سطح مبتدی تا پیشرفته 6 سطح و در کل 24 ترم است.

  ظرفیت دوره:
  کلاس ها در غالب گروههایی با ظرفیت 6-12 نفر تشکیل میگردد.

  ارائه مدرک:
  در پایان هر سطح زبان آموزان در آزمون Big Test که به صورت یک آزمون شفاهی است و توسط سوپروایزرها انجام می شود شرکت می کنند تا مطمئن شویم روند پیشرفت زبان آموزان به درستی طی شده و در سطح مورد نظر قادر به مکالمه ی روان و درست هستند. در صورت قبولی در آزمون سطح، مدرک معتبر موسسه به شما ارائه خواهد شد.

 • دوره های گروهی فشرده مکالمه انگلیسی:
  این دوره مناسب افرادی است که تمایل دارند در زمان کوتاه سطح زبان انگلیسی خود را ارتقا، دهند و همچنین می خواهند در کلاسهای گروهی شرکت کنند و با افراد دیگر تعامل داشته باشند.

  متد MLI:
  در این دوره ها مانند کلاسهای ترمیک نرمال گروهی، تمامی مهارتهای زبان انگلیسی کار می شود، اما محور اصلی و تمرکز بر روی مکالمه است. هدف نهایی این است که زبان آموزان بتوانند در پایان هر سطح، به صورت روان و صحیح مکالمه داشته باشند.
  کتاب اصلی این دوره، نسخه ی جدید American English File است.در طول دوره چند کتاب و منبع دیگر بر اساس هر سطح با زبان آموزان کار می شود. همچنین در هر جلسه زمانی برای مشاهده فیلم و موزیک های انگلیسی صرف می شود.

  طول دوره:
  این دوره از مبتدی تا پیشرفته 6 سطح می باشد که طی 12 ترم 12 جلسه ای برگزار می گردد.کلاسها 3 روز 4 ساعته در هفته می باشد و مدت زمان هر ترم یک ماه است و در واقع از سطح مبتدی تا پیشرفته یکسال زمان خواهد برد. متقاضیان ابتدا در آزمون تعیین سطح که یک تست شفاهی است شرکت می کنند و کلاسها را از سطح مناسب خودشان شروع می کنند.

  زمانبندی کلاسها:
  کلاسها به صورت 3 روز در هفته زوج یا فرد برگذار می گردد.
  شیفت صبح از ساعت 9 الی 13 و شیفت بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21 می باشد.

  ظرفیت کلاسها:
  کلاس ها در غالب گروه هایی با ظرفیت 6-12 نفر تشکیل میگردد.

  ارائه مدرک:
  در پایان هر سطح زبان آموزان در آزمون Big Test که به صورت یک آزمون شفاهی است و توسط سوپروایزرها انجام میشود شرکت می کنند تا مطمئن شویم روند پیشرفت زبان آموزان به درستی طی شده و در سطح مورد نظر قادر به مکالمه ی روان و درست هستند. در صورت قبولی در آزمون سطح، مدرک معتبر موسسه به شما ارائه خواهد شد.

 • دوره خصوصی – مکالمه زبان انگلیسی:
  این دوره برای افرادی مناسب است که تمایل دارند برنامه ریزی ویژه ای براساس نقاط ضعف و قوت خود داشته باشند و همچنین به لحاظ محتوا و زمان بندی انعطاف بیشتری براساس شرایط خودشان داشته باشند.

  محتوای دوره های خصوصی:
  متقاضیان پس از انجام تعیین سطح اولیه که به صورت یک تست شفاهی می باشد، در جلسه ی مشاوره نیاز و هدف خودشان را از شرکت در کلاس ها با سوپروایزر ها در میان می گذارند.همچنین زمان بندی مورد نظر خود و میزان فشردگی کلاس ها را اعلام می کنند. سوپروایزرها بر اساس اطلاعات فردی متقاضی، برنامه ریزی اختصاصی می کنند و محتوا بر اساس هدف نهایی زبان آموزان انتخاب می شود و معمولا ترکیبی از چند منبع مختلف می باشد.

  طول مدت دوره:
  کلاس های خصوصی از سطح مبتدی تا پیشرفته کلا 6 سطح است که شامل 12 ترم 12 جلسه ای است.طول مدت دوره بستگی به نظر زبان آموزان و میزان زمانی است که می تواند در طول هفته به کلاس ها اختصاص دهد. متقاضیان از یک تا 7 روز در هفته می توانند کلاس داشته باشند.

  به عنوان مثال:
  3 جلسه 90 دقیقه ای در هفته: هر ترم در یک ماه و کلا از سطح مبتدی تا پیشرفته یکسال می باشد.
  3 جلسه 3 ساعته در هفته: هر ترم در 2 هفته و کلا از سطح مبتدی تا پیشرفته 6 ماه می باشد.
  3 جلسه 90 دقیقه ای در هفته: هر ترم در 6 هفته و کلا از سطح مبتدی تا پیشرفته یکسال و نیم می باشد.

  مزایای شرکت در کلاس های خصوصی:
  • پیشرفت سریعتر و زمانبندی کوتاهتر
  • برنامه ریزی دقیق و منعطف براساس نقاط ضعف و قوت زبان آموز
  • امکان انتخاب فشردگی دوره براساس نیاز
  • کنترل دقیق روند پیشرفت توسط پشتیبان آموزشی و سوپروایزرها
  • برگزاری تست شفاهی پایان هر ترم توسط سوپروایزرها جهت بررسی دقیق روند پیشرفت و برنامه ریزی ترم آینده بر اساس نقاط ضعف و قوت زبان آموز
  • تایم بیشتر تمرین و مکالمه با استاد در کلاس
  • امکان انتخاب تایم و استاد توسط زبان آموز
  • ثبت نام هر ترم برای 12 جلسه صورت می گیرد.