دوره های TTC

 • تدریس به بزرگسالان
 • تدریس به نوجوانان و کودکان
 • TTC-Adults
  دوره تربیت مدرس - ویژه تدریس به بزرگسالان

  این دوره مخصوص افرادی است که در سطح مناسبی از زبان عمومی انگلیسی هستند و علاقمند به تدریس زبان انگلیسی به گروه سنی بزرگسالان می باشند.

  متد MLI:
  در این دوره تمام تکنیک های روز دنیا منطبق بر سیلابس دوره های بین المللی CELTA و DELTA برای تدریس مهارتهای مختلف زبان انگلیسی به بزرگسالان تدریس می شود. شرکت کنندگان علاوه بر گذراندن محتوای تئوری، به صورت عملی و در قالب Teaching Practice، مهارت ها را تمرین می کنند و از اساتید دوره فیدبک می گیرند.

  پیش نیاز:
  متقاضیان برای ورود به این دوره می بایست در سطح پیشرفته زبان عمومی انگلیسی (Advanced) باشند. تست تعیین سطح و ورودی جهت شرکت در دوره برای تمامی متقاضیان الزامی می باشد.

  مدت زمان دوره:
  این دوره به صورت فشرده طی 6 جلسه ی 8 ساعته ارائه می گردد.

  مدرک دوره:
  در پایان دوره به شرکت کنندگان که دوره را با موفقیت گذرانده باشند، مدرک معتبر موسسه MLI تحت نظارت وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش ارائه می گردد.

  فرصت های شغلی:
  س از اتمام هر دوره، موسسه MLI از افراد برتر دوره دعوت به همکاری می کند.همچنین شرکت کنندگان می توانند جهت انجام مصاحبه شغلی و دمو به موسسات مختلف مراجعه نمایند.
 • TTC - Kids & Teenager
  دوره تربیت مدرس - ویژه تدریس به کودکان و نوجوانان

  این دوره مخصوص افرادی است که در سطح مناسبی از زبان عمومی انگلیسی هستند و علاقمند به تدریس زبان انگلیسی به گروه سنی کودکان و نوجوانان می باشند.

  متد MLI:
  در این دوره تمام تکنیک های روز دنیا منطبق بر سیلابس دوره های بین المللی CELTA و DELTA برای تدریس مهارت های مختلف زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان تدریس می شود. شرکت کنندگان علاوه بر گذراندن محتوای تئوری، به صورت عملی و در قالب Teaching Practice، مهارت ها را تمرین می کنند و از اساتید دوره فیدبک می گیرند.

  پیش نیاز:
  متقاضیان برای ورود به این دوره می بایست در سطح متوسط پیشرفته زبان عمومی انگلیسی (Upper-Intermediate) به بالا باشند. تست تعیین سطح و ورودی جهت شرکت در دوره برای تمامی متقاضیان الزامی می باشد.

  مدت زمان دوره:
  این دوره به صورت فشرده طی 6 جلسه ی 8 ساعته ارائه میگردد.

  مدرک دوره:
  در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت گذرانده باشند، مدرک معتبر موسسه MLI تحت نظارت وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش ارائه می گردد.

  فرصت های شغلی:
  پس از اتمام هر دوره، موسسه MLI از افراد برتر دوره دعوت به همکاری م یکند.همچنین شرکت کنندگان می توانند جهت انجام مصاحبه شغلی و دمو به موسسات مختلف مراجعه نمایند.