دوره های آیلتس
لیست دوره ها
دوره های TTC
لیست دوره ها
دوره های مکالمه
لیست دوره ها
کودک و نوجوان
لیست دوره ها
We are not just another institute,
you are not just another student!
دوره مورد نظر خود را با توجه به هدفی که دارید انتخاب کنید! ما در اینجا دوره های متنوعی به شما پیشنهاد میکنیم. از شرکت در آزمون های بین المللی برای رسیدن به اهداف تحصیلی و مهاجرتی تا بهبود مکالمه روزمره و تقویت مهارت های زبانی! تا رسیدن به هدفتان، ما درکنار شما هستیم.

درخواست تعیین سطح و مشاوره