دوره های آیلتس
لیست دوره ها
دوره های TTC
لیست دوره ها
دوره های مکالمه
لیست دوره ها
کودک و نوجوان
لیست دوره ها
Learn with MLI and Achieve
Your Goals and Ambitions
دوره مورد نظر خود را با توجه به هدفی که دارید انتخاب کنید! ما در اینجا دوره های متنوعی به شما پیشنهاد میکنیم. از شرکت در آزمون های بین المللی برای رسیدن به اهداف تحصیلی و مهاجرتی تا بهبود مکالمه روزمره و تقویت مهارت های زبانی! تا رسیدن به هدفتان، ما درکنار شما هستیم.

درخواست تعیین سطح و مشاوره